Aanbiedingen

   

kijkOlieverfschilderijen Gerard Strik

   

Kek, Kennemer Theater maart 2013

   

De ons omringende natuur toont zich aan ons, zonder oordeel en bedoeling, objectief. Maar de sensatie van het ervaren van details, structuren en kleuren is subjectief, en de herinneringen aan deze sensatie zijn zeker subjectief en persoonlijk. Ze vormen de basis voor de schilderarbeid van Gerard Strik, waarbij alle eerder opgedane indrukken nogmaals worden geherinterpreteerd om een goed werk te maken.

   

zie foto's

lees verder

2012 september

Aankoop Gemeente Heemskerk 

Na advies van de Adviescommissie Beeldende Kunst heeft de Gemeente Heemskerk het hiernaast afgebeelde schilderij gekocht.

Gerard Strik beeldende kunst schilderijen

Fotoboek schilderijen Gerard Strik

In eigen beheer gemaakt 2011

   

kijk


Artikel KM-Magazine 2010 schilderijen Gerard Strik

   

kijk


Diverse teksten 

   

De kracht van de ruwe aarde        (The Gallery, Henk Krasenberg)

     

Gerard Strik is de volbloed schilder        (Haarlems Dagblad)

   

Materiaal en voorstelling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden        (Jaap Velserboer)

    

   
lees verder

lees verder

lees verder