regel leeg

Olieverfschilderijen Gerard Strik

   

Kek, Kennemer Theater maart 2013


   

De ons omringende natuur toont zich aan ons, zonder oordeel en bedoeling, objectief. Maar de sensatie van het ervaren van details, structuren en kleuren is subjectief, en de herinneringen aan deze sensatie zijn zeker subjectief en persoonlijk. Ze vormen de basis voor de schilderarbeid van Gerard Strik, waarbij alle eerder opgedane indrukken nogmaals worden geherinterpreteerd om een goed werk te maken.

     

Bewuste schilders handelingen, gebaseerd op ervaring en kennis, moeten doorbroken worden met noodzakelijke onbewuste handelingen. Het niet-weten, tegenover het weten. Waarbij meteen de vraag gesteld kan worden: Hoe is het mogelijk om niet-te-weten, om bewust onbewuste handelingen te verrichten? Techniek overboord gooien, dingen doen waarvan de uitkomst niet is te overzien, zodat, net als tijdens een reis, de verrassing opnieuw sensatie kan worden.

   

Contrasten zijn nodig om een niet eenduidig, maar juist weerbarstig werk te maken. Een snelle, agressieve werkwijze toepassen, en toch het schilderij maanden te tijd geven om te groeien. Het schilderij laten vertellen wat het nodig heeft. Figuratief en abstract combineren, visueel denken in materie. Ruwe verfbehandelingen, zand door de verf, combineren met zachte. Clusters van kleurvlekken en toetsen georganiseerd in donker en licht. Het schilderij moet doorgewerkt zijn en geschiedenis opgebouwd hebben, maar het heeft tevens frisheid nodig. Het moet openingen en mogelijkheden behouden. Kortom, geen ‘plaatje’ maken van de natuur, maar het schilderij als zelfstandig ‘ding’ beschouwen dat de beschouwer zal moeten overtuigen, dat wil zeggen dat de beschouwer de eerder beschreven sensatie ook kan ervaren.

   

Gerard Strik zal ruim twintig olieverfschilderijen, gemaakt in de afgelopen drie jaar, exposeren.

     

terug naar nieuws

regel leeg